Senioriasiakkuuksien kehittäminen

Useimmat seniorit ovat aktiivisia ja uteliaita. Heillä on unelmia ja he hakevat kokemuksia. Muuttuvat tarpeet, lisääntynyt aika sekä muutokset taloudellisessa asemassa ja toimintakyvyssä ohjaavat heidän elämäänsä uusiin suuntiin.

Osaammeko organisaatioina lähestyä senioreita ja tarjota heille omanlaisia palveluja?

Tuemme organisaatiotasi senioriasiakkuuksien hoitomallien kehittämisessä, palvelumuotoilussa, asiakastiedon jalostamisessa ja senioriviestinnässä.


Tiekartta senioriasiakkuuksien kehittämiseen

Tiekartta on kahdeksan askeleen muistilista senioripalvelujen ja palvelemisen kehittämisen poluille. Ensimmäinen askel on kohderyhmän valinta:

Kenelle kehität? Aktiivisille, haurastuville vai hoivattaville senioreille?

Jos seniorit ovat organisaatiollesi tärkeä tai potentiaalinen kohderyhmä, opastamme mielellämme, mistä kannattaa lähteä liikkeelle.

Tiekartan esittely on maksuton.

TILAA ESITTELY TÄSTÄ


Senioriasiakkuus 2018 -skenaario

Missä ovat senioriasiakkuuksien parhaat mahdollisuudet?

Senioriasiakkuus 2018 -skenaario on Newborn Communicationsin (Nykyisin Nihau Communications) ja Steps Aheadin tutkimushanke. Raportti valmistui toukokuussa 2015.

Kehittäjät, läpimurtopalvelut ja kehityspolut

Skenaarioraportissa kuvataan kehityspolkuja, joiden kautta senioreille syntyy uusia palveluja. Siinä avataan myös näkymä senioreille suunnattuihin läpimurtopalveluihin.

Asiakkuuksien hoitaminen ja palvelumuotoilu: uusia ratkaisuja

Raportissa kuvataan segmentointimalleja, keinoja ohjata seniorikuluttajat digitaalisiin asiakkuusympäristöihin sekä asiakkuuksien hoitomalleja.

Sisällysluettelo:

 • Raportin näkökulmat, rajaus ja metodi
 • Senioriskenaario: ulkoinen analyysi
 • Senioripalveluiden kehittäjät: nykytila, kriittiset kehitystekijät ja skenaariot
 • Senioripalvelut tänään ja huomenna: caseja
 • Skenaariot uusista ratkaisuista ja strategiset valinnat
 • Uudet ratkaisut:
  1) senioriasiakkuuksien suunnitteluun
  2) palvelumuotoiluun
 • Synteesi: Strategisista valinnoista oman liiketoiminnan asemointiin

Lue lisää pdf-esittelystä

Senioriasiakkuudet 2018 skenaario-etusivu 270515

Miniworkshop

Järjestämme organisaatioille myös minityöpajoja, joiden tavoitteena on tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia seniorikohderyhmässä sekä asemoida omaa liiketoimintaa.

Asemointityö vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mihin seniorisegmentteihin ensisijaisesti kehitämme palveluja?
  Viitekehyksenä käytämme raportissa esiteltävää ARM –mallia (aktiivisuus, asiakkaan roolit ja motiivit).
 • Mihin senioriasiakkaiden nykytarpeisiin vastaamme nykyisillä palveluillamme?
 • Mihin asiakkaiden tarpeisiin ja rooleihin voimme kehittää uusia tai uusiksi tuunattuja ratkaisuja / palveluita?

Lisätiedot

Hannu Mattinen, puh. 040 164 9694


Markkinointi ja asiakkuuskonseptit senioreille – Tehoaamu 30.9.2015

Asiantuntijamme Nina Hyyppä ja Hannu Mattinen olivat mukana ASML:n Tehoaamussa, jossa pureuduttiin seniorimarkkinoinnin ja -asiakkuuksien haasteisiin sekä strategisten metodien että käytännön case-esimerkkien kautta. Täyden salin tunnelmassa ja vahvasti vuorovaikutteisessa monialaisessa ryhmässä haimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

• Tarvitsevatko seniorit omanlaisia palveluita ja miten niitä muotoillaan?

• Palvelemisen prosesseja vai kokonaan uusia palveluita?

• Kilpailuetua yhteiskehittämisellä tai markkinointikoalitioilla?

• Millä markkinointikonsepteilla tavoitamme seniorit tehokkaasti?

Maistiaisia esitysaineistostamme 


Onnistunut senioriasiakkuus 2014

Newborn Communications toteutti Steps Aheadin ja Asiakkuusmarkkinointiliiton kanssa yhteistyössä tutkimuksen senioriasiakkuuksien kehittämisestä. Organisaatiot kohdentavat nyt huomionsa erityisesti tietämyksen johtamiseen, palvelukehitykseen, asiakaskannattavuuden analysointiin sekä asiakaspalvelun ja viestinnän kehittämiseen.

Organisaatioita parhaillaan puhuttelevia teemoja ovat mm.

 1. Simplicity

  Jos yksinkertaistat, et sulje ketään pois

 2. Digitaalinen

  Eikö senioreita huomioida digitaalisen kehittämisessä?

 3. Vuorovaikutus

  Yhteisöllisyys ja interaktiivisuus on luonnollinen asiointimalli senioreillekin

 4. Tuunaus voi riittää

  Pienilläkin seniorituunauksilla aikaansaadaan isoja kokemuksia

Seniorien piilevien tarpeiden ymmärtämiseksi tullaan soveltamaan uudenlaisia käytäntöjä. Organisaatioiden lisääntyvä liittoutuminen tulee näkymään myös senioriasiakkuuksien kehittämisessä. Nyt ollaan kiinnostuneita tekemään kehitystyötä monialaisissa ryhmissä.

Lue lisää 20.11.2014 julkaistusta tutkimusraportista

Senioriasiakkuus tutkimusraportti-2014 from ASML