Referenssit

Olemme bisnesmuotoilijoita. Taustamme on markkinoinnissa, viestinnässä ja asiakkuuksien kehittämisessä. Olemme erikoistuneita strategiseen viestintään, kiinteistö- ja mediamuotoiluun, lanseerauksiin ja senioriasiakkuuksien kehittämiseen. Metodejamme ovat mm. yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu, simulointi ja monikanavainen viestintä. Emme jätä asiakasta yksin. Hoidamme tarvittaessa suurenkin kehityshankkeen koordinoinnin ja sisällöntuotannon alusta loppuun – tai keskitymme yksittäiseen toimeksiantoon. Tutustu töihimme alla!

(Huom. 1.12.2018 alkaen olemme Nihau – tai Nihau Communications. Aiempi nimemme Newborn Communications näkyy vielä referensseissämme).

Nihau – Tarina siellä, missä sillä on merkitystä.


NIHAU / NEWBORN COMMUNICATIONS  -referenssejä

(Newborn Media Oy)


Online Collaboration -ympäristöjen suunnittelu ja toteutus, Etteplan, 2021

→ Osana Steps Ahead Oy:n hankkeita


Yhteiskehittämisen ympäristöjen ja työpajojen suunnittelu, Valmet Technologies, services, kumppanuustoimintamalli, 2020

→ Osana Steps Ahead Oy:n hankkeita


Vuorovaikutteisen digitaalisen mediasovelluksen konseptiproton kehittäminen, Humap Software, 2019

→ Hanke sai Business Finland -rahoituksen


Online Collaboration -ympäristöjen suunnittelu ja toteutus, Valmet (useita liiketoiminta-alueita), 2019

→ Osana Steps Ahead Oy:n hankkeita


Online Chat -ympäristön suunnittelu ja toteutus, Valmet Automation, 2018

→ Osana Steps Ahead Oy:n hanketta


Kiinteistömuotoiluhankkeet, Citycon Oyj, 2018

→ Kaksi erillistä kauppakeskusympäristöjen kehittämishanketta (Vantaalla ja Porissa) toteutus Team Design3-tiimillä


Online Chat -ympäristön suunnittelu ja toteutus suomalaiselle pörssiyhtiölle, 2017

→ Osana Steps Ahead Oy:n hanketta


Online Chat -ympäristön suunnittelu ja toteutus, Valmet Technologies, 2017

→ Osana Steps Ahead Oy:n hanketta


Asiakkuuskonseptin kehittäminen ja viestinnän muotoilu seniorikohderyhmään, Helmi Säästöpankki, 2017

→ Yhteistyössä Steps Ahead Oy:n kanssa


Lehdon asumisen liiketoiminnan brändäys, Lehto Group Oyj, 2017

→ Luovan vaiheen fasilitointi liittyen dynaamiseen brändäykseen ja tuotenimiin. Live-työpajat ja Online Chat -ympäristö. Hanke tehtiin Team Design3-yhteistyönä.


Design of a Unique Business Environment at a Helsinki Airport Site / Lentoasemakiinteistöt Oyj, 2016

→ Lentoasemaympäristössä sijaitsevan Toke-kiinteistön liiketoimintamallien ja sisältöjen innovointi. Kiinteistömuotoiluhanke toteutettiin Team Design3 -yhteistyössä (Newborn Communications, Steps Ahead ja Happimaa)


Palvelumuotoilua senioriasiakkuuksiin -valmennuspäivä, Ratekoulutus, 2016


Median innovointi- ja kehittämishanke, 2015-

Meneillään, sisältö luottamuksellinen


Verkkosivut, Steps Ahead, 2015

 Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus


Senioriskenaario -road show 2015-2016

 → Kiersimme yrityksissä esittelemässä raporttia ja minityöpaja -konseptia. Mm. SOK ja Fazer Food Services tilasivat Skenaarioraportin esittelytilaisuuksineen.


Senioriasiakkuus 2018 -skenaario, 2015

Toteutimme skenaariotutkimuksen ja raportin yhteistyössä Steps Aheadin kanssa (5/2015). Aiheeseen liittyen järjestimme Asiakkuusmarkkinointiliiton kanssa Tehoaamu-tilaisuuden  otsikolla: Markkinointi- ja asiakkuuskonseptit senioreille (9/2015).


Sales Excellence -ohjelma, Moventas, 2015

→ Globaalin myynnin kehittämisohjelman ja sen viestinnän suunnittelua (Steps Aheadin kehittäjäkumppanina)


Onnistunut senioriasiakkuus -tutkimus, 2014

→ Newborn Communications toteutti tutkimuksen Steps Aheadin ja Asiakkuusmarkkinointiliiton kanssa yhteistyössä. Järjestimme myös Onnistunut senioriasiakkuus -seminaarin, jossa asiantuntijaesitysten lisäksi toteutettiin myös paneelikeskustelu ja minityöpaja.


Weconomy Start -innovaatio-ohjelman viestinnän koordinointi, suunnittelu ja toteutus, Suomen World Vision, 2012-2014

→ Newborn Communications laati ohjelman viestintä- ja markkinointistrategian ja osallistui sen toteuttamiseen. Keinovalikoimassa käytettiin mm. tapahtumamarkkinointia, media- ja sidosryhmäviestintää ja verkkoviestintää. Nina Hyyppä veti ohjelman viestintätiimiä, jonka jäsenet edustivat eri organisaatioita.

Uudenlaisen ja uusille markkinoille vievän ohjelman viestinnän rakentaminen vaatii luovuutta ja suurten kokonaisuuksien hallintaa. Kun mukana on useita erilaisia yrityksiä ja tahoja, on asioita osattava yhdistellä oivaltavasti. (Projektipäällikkö Maija Seppälä, Suomen World Vision)

Weconomy Start on Suomen World Visionin globaali vastuullisen liiketoiminnan innovaatio-ohjelma, jossa yritykset kehittävät liikeideoitaan ja liiketoimintamallejaan yhteisöllisin menetelmin köyhien ihmisten kanssa BOB-markkinoilla, tuolloin Intiassa ja Sri Lankassa. Suomen World Vision verkostoineen tuotti hankkeen yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Finpron kanssa.


Verkkokauppaliiketoiminnan co-creation -hankkeen suunnittelutyö, Itella 2013

Kehitysyhteisön konseptointityötä


HAPPI, Hyvä Asiakassuhde Putiikissa -työpajat, Helsingin Yrittäjät, 2013

→ Vedimme yrittäjien keskustelufoorumia ja työpajoja kivijalkakaupan asiakastyön keinoista. Tapahtumissa haettiin ratkaisuja verkko- ja myymäläympäristöihin sekä jaettiin ideoita erottautumiseen markkinoinnin monikanavaisessa metelissä.


Yhteismarkkinointi -hanke, Krunikan kivijalkayrittäjät Ry, 2013

→ Yhteismarkkinointikonseptin luominen digitaaliseen mediaan


Nihau.fi -median konseptointi 2012-2013

→ Digitaalisen lanseerausmedian suunnittelu ja toteutus + sisällöt (Newborn Media Oy oli Nihau-mediallaan mukana Aalto-yliopiston Protomossa).


Sisällöt ja mediaviestintä, Mobile Monday, 2013

→ Nina Hyyppä oli mukana MoMo:n tiimissä tekemässä Be Inspired -kiertueen mediaviestintää sekä sisältöä Weconomy HuB-yhteistyöstä MoMo:n ja World Visionin viestintäkanaviin.

Mobile Monday on avoin yhteisö mobiilialalla toimiville ja siitä kiinnostuneille. MoMo toimii yli 80 maassa.


NINAN TÖITÄ

Weconomy 2012

→ Nina Hyyppä vastasi World Visionin, Aalto-yliopiston ja Finpron yhteishankkeessa viestinnän koordinoinnista ja oli mukana konseptoimassa toimintamallia. Weconomy lanseerattiin näyttävästi Nordic Business Forum tapahtumassa syksyllä 2012.

Tehtävä uutta luovassa hankkeessa edellytti yhteispeliä erilaisten tahojen ja toimijoiden välillä sekä tavoitteiden ja tahtotilojen yhteensovittamista. (Suomen World Vision)

Weconomy on World Visionin, Aalto-yliopiston ja Finpron kehittämä vastuullisen liiketoiminnan malli, jossa yrityksiä autetaan rakentamaan ja kasvattamaan liiketoimintaa neljän miljardin vähävaraisen ihmisen ja viiden biljoonan dollarin suuruisilla BOP-markkinoilla.


Asuntomessut 2009-2011

 → Nina Hyyppä oli Suomen Asuntomessujen markkinointi- ja viestintäjohtajana 2009-2011, jolloin mm. menestyksekkäät Kuopion Asuntomessut järjestettiin. Hän toimi puheenjohtajana markkinointi- ja viestintäryhmissä, joiden osallistujat edustivat monia eri sektoreita (matkailu, kulttuuri, asuntotoimi…). Nina veti viestintätiimejä, joissa oli mukana myös kuntien tiedottajia. Hän vastasi lehdistötoimistosta, mediasuhteista, mediatapahtumista ja tapahtuman markkinointiviestinnästä. Nina teki yhteistyötä laajan näytteilleasettaja- ja yritysverkoston kanssa ja oli mukana kehittämässä asuntomessujen liiketoimintaa.

Asuntomessut Kuopiossa ja Valkeakoskella saivat mediassa runsaasti positiivista huomiota. Messujen kävijämäärät, asiakastyytyväisyystutkimukset ja palaute kumppaneilta olivat hyvällä tasolla.

Osuuskunta Suomen Asuntomessut järjestää asuntomessuja ja loma-asuntomessuja yhteistyössä Suomen kuntien kanssa. Suurtapahtumien onnistuminen edellyttää monitahoista yhteistyötä eri toimijoiden välillä.


Paroc 1999-2009

→ Nina Hyyppä toimi Paroc Oy Ab:ssa markkinointiviestintäpäällikkönä ja sidosryhmien yhteyspäällikkönä. Siellä hän sai kokemusta mm. kansainvälisen markkinointiviestintätiimin luotsaamisesta ja brändistrategian uudistamisesta ja sen jalkautuksesta useisiin maihin. Hän laati myös Energiaviisas talo -markkinointiviestintästrategian ja vastasi monikanavaisesta markkinointiviestinnästä eri muodoissaan. Mediaviestinnässä hän lanseerasi passiivitalot suomalaisen suuren yleisön tietoisuuteen.

Paroc on kansainvälinen kivivillaeristeiden tuottaja.

Ninalla on vahva osaaminen markkinointiviestinnässä ja brändinrakentamisessa. Hän on luotettava ja innostunut – hänen kanssaan on yksinkertaisesti mukava tehdä töitä. (Kehityspäällikkö Susanna Tykkä-Wedder, Paroc)


HANNUN HANKKEITA

Suomi nousuun myynnillä – asiantuntijaryhmän katsaus myynnin tulevaisuuteen / Haaga Helia 2013

→ Hannu Mattisen roolina oli suunnitella työprosessi, moderoida delfoi-metodilla toteutettua asiantuntijatyötä ja tuottaa loppuraportti. Siinä arvioidaan, että tulevaisuuden myynti uudistuu radikaalisti tehtävänkuvien ja osaamisen muuttuessa: myyjät myyvät vähemmän, mutta tekevät enemmän tuotekehitystä. Jos myynti pystyy lunastamaan tämän tehtävän, se johtaa organisaatiota! Myynnin johtajien on herättävä valmentamaan oma organisaationsa uuteen osaamiseen: verkostoitumiseen, kehittämiseen ja monikanavaisuuteen.

Kevään ja syksyn 2013 aikana 24 myynnin ammattilaista painiskeli kysymyksen ääressä: Kuinka toimii myynnillä menestyvä organisaatio nyt ja tulevaisuudessa? Hanke oli keskeinen osa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hanketta Suomi nousuun myynnillä.


Interactivity 2002 – Onnistuneen asiakkuuden anatomia

→ Hannu Mattinen, Mika Raulas ja Tore Strandvik määrittelivät yhteiskehittämisen ympäristössä 16 yrityksen kanssa onnistuneen asiakkuuden tekijöitä ja parhaita palvelukäytäntöjä.

Hanke oli Helsingin kauppakorkeakoulun ja Svenska handelshögskolanin yhteisen tutkimusyksikön, Suoramarkkinointi-instituutin pilottitutkimus.


Executive Team’s Role in Customer Relationship Management 2003-2004

→ Moniasiakashanke, jossa Hannu Mattinen ja professori Tore Strandvik haastattelivat suurten suomalaisten yritysten ylintä johtoa selvittääkseen, millä tavalla ylin johto osallistuu asiakkuuksien suunnitteluun. Haettiin vastausta: millä tavalla ylimmän johdon tulisi kytkeä asiakkuusteema yritysten strategiaan.


Relationship Experience Design 2000-2001

→ Moniasiakashanke oli ehkä maailmallakin ainutlaatuinen hanke tutkia moniasiakasympäristössä asiakaskokemuksen syntymistä ja modernia asiakasviestintää. Hankkeeseen osallistui 21 organisaatiota. Yhteiskehittämisen hankkeen tuloksena Kaj Storbacka, Oskar Korkman ja Hannu Mattinen kirjoittivat kirjan RED-Relationship Experience Design (WSOY 2001).


Postimyynnin benchmarking-tutkimus 1994-1996

→ Suurimmat postimyyntialan toimijat toteuttivat yhdessä Itellan kanssa Hannu Mattisen ideoiman, suunnitteleman ja manageroiman benchmarking -hankkeen.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.